Tamar - Bestuur


Email:
voorzitter@vvtamar.nl

De voorzitter is verantwoordelijk voor voor het organiseren van bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen. Daarnaast behoud de voorzitter het overzicht van alles wat er binnen de vereniging gebeurt en onderneemt actie wanneer nodig.

Email:
secretaris@vvtamar.nl

De secretaris houd de mail en brieven bij van het bestuur. Daarnaast houd de secretaris de ledenadministratie bij en voorziet de leden van de notulen van de algemene leden vergaderingen.

Email:
penningmeester@vvtamar.nl

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van de vereniging. Het beheren van de rekening en de kas, begrotingen maken, declaraties en facturen regelen, en natuurlijk ervoor zorgen dat alle leden hun contributie betalen.

Email:
cib@vvtamar.nl

De commissaris interne betrekkingen is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle commissies binnen de vereniging. Als er activiteiten en Tamarborrels vanuit het bestuur worden georganiseerd neemt de CIB'er hier vaak de leiding in. De commissaris externe betrekkingen onderhoudt alle externe relaties zoals relaties met Sponsoren, leveranciers en de verenigingskroeg.

Email:
wedstrijdsecretaris@vvtamar.nl

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het plannen en in goede banen leiden van de wedstrijden en trainingen. De wedstrijdsecretaris heeft contact met de competitieleiding en tegenstanders wanneer er zaken.